El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes oferts en la present pàgina web per *TOYS *AND *FACTORY S.L (d'ara endavant *TOYS *AND *FACTORY S.L) amb NIF/CIF núm. B43487461 i domicili en *Carrer d'Ignasi *Iglésias, 55, 43206 Reus, Tarragona. 

El CLIENT, en el moment que completa el procés de registre i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per a obligar-se contractualment.

El contracte actual està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web.

Si tens alguna pregunta relacionada amb les Condicions de contractació o la Política de Privacitat pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, o enviant-nos un correu electrònic a cristina@toysandfactory.com.

PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a *TOYS *AND *FACTORY S.L les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establertes en la web www.toysandfactory.com per als productes triats.

Els productes que s'ofereixen en aquesta web estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment, en funció de l'article concret de què es tracti.

Les despeses de transport NO estan inclosos en el preu dels productes. Per a comandes superiors als 300€ l'enviament és gratuït. Per a la resta de les comandes el cost del transport serà de 10€ + IVA.

Una vegada finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de conducta al pagament d'aquest, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió, embalatge i d'enviament, si procedeixen, que es reflectiran en l'ordre de comanda en el moment d'efectuar la compra i en la factura.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d'aquesta pàgina web solament podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

En la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per a efectuar i gestionar la compra es va indicant en la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos: 

Triar el producte que desitgi adquirir. 

En seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre continuar comprant o tramitar la comanda (“Passar per Caixa”). 

Per a tramitar la comanda haurà d'emplenar un formulari amb les seves dades personals per a formalitzar el procediment de compra.

A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total. 

Així mateix, serà necessari indicar una adreça a l'efecte de facturació de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament. Tot seguit, haurà d'especificar si la comanda es recull en botiga o si es lliura a domicili.

Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda. 

En la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas. 

Una vegada introduïts les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó ”Finalitzar”. 

Una vegada premut el botó "Finalitzar" se li enviarà un correu electrònic de confirmació de la compra.

 

DISPONIBILITAT I LLIURAMENT

Els productes oferts per *TOYS *AND *FACTORY S.L es troben disponibles per a la seva distribució exclusivament a l'Espanya peninsular.

Les comandes es processaran una vegada que s'hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per *TOYS *AND *FACTORY S.L estaran sempre subjectes a disponibilitat que s'indicarà específicament en la nostra Web per a cada producte pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s'informarà degudament de la falta de disponibilitat al client per a la compra. En condicions normals, tots els productes que apareixen en la nostra Web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats.

En els casos en els quals, una vegada realitzat la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se l'informarà d'això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d'igual preu i qualitat al comprat. Si així i tot, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l'alternativa proposada, *TOYS *AND *FACTORY S.L procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l'informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de recollida del producte en botiga o de lliurament en domicili serà de 48 hores des del moment de la compra i a partir del moment en què hàgim confirmat el seu pagament. Però si el producte no està en estoc se li comunicarà per telèfon al CLIENT informant-lo que el termini de lliurament pot ser més llarg. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per a *TOYS *AND *FACTORY S.L

Els lliuraments es realitzaran els dies laborables (dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda en l'apartat destinat a Comentaris.

Si ha optat pel lliurament del producte comprat a domicili, aquesta s'efectuarà pel transportista conjuntament amb un albarà de lliurament en l'adreça indicada en l'ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu. 

A fi que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l'estat de la seva comanda cridant en horari comercial d'obertura al telèfon 977 31 55 88 o enviant un correu electrònic a l'adreça cristina@toysandfactory.com.

PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S'accepta les següents formes de pagament: 

• Transferència bancària: realitzant un ingrés de l'import total de la compra al compte corrent que se us indicarà mitjançant una proforma que enviarem quan vegem la comanda i s'hagi comprovat que tot sigui correcte.

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d'aquest.

*TOYS *AND *FACTORY S.L no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte, per la qual cosa *TOYS *AND *FACTORY S.L no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament d'aquest. *TOYS *AND *FACTORY S.L es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d'aquests.

FACTURES

Sobre la base de l'article 63 apartat 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el CLIENT rebrà la factura en paper juntament amb el producte comprat en el moment del lliurament d'aquest.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant *TOYS *AND *FACTORY S.L exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

GARANTIA

Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des del lliurament del producte. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o de material, encara que serà necessari que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de 2 mesos des que va tenir coneixement d'ella. 

La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix ús inadequat o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà retornar el producte i procedirem a la seva reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte segons correspongui, gestions que seran gratuïtes per al CLIENT. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT. 

El document de garantia és la factura de compra.

DEVOLUCIONS

Les següents condicions de devolució dels nostres productes no s'apliquen en el cas d'exercici del dret de desistiment. 

Només s'admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport, errors de lliurament. En qualsevol cas, no hauran d'haver transcorregut més de 15 dies des de la recepció del producte. Es comprovarà prèviament a l'acceptació de què es tracta d'un defecte o anomalia de fabricació o d'embalatge i no un ús, manipulació o magatzematge inadequats o negligents. S'acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d'error en la comanda s'oferirà a CLIENT, si és possible, la reparació de la peça o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap mena de compensació. Les despeses que generi l'enviament de la comanda reparada o correcta seran a càrrec de *TOYS *AND *FACTORY S.L.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part de *TOYS *AND *FACTORY S.L de l'estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s'han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Una vegada rebuda la devolució i en cas que procedeixi, reemborsarem l'import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per a realitzar el pagament.

*TOYS *AND *FACTORY S.L es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l'enviament d'un correu electrònic a cristina@toysandfactory.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, serà necessari assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Una vegada rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

DRET DE DESISTIMENT

IMPORTANT: Sobre la base de l'article 103.e) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no s'aplicarà el dret de desistiment en els següents casos:

Productes personalitzats, que s'hagin fabricat d'acord amb les indicacions exactes del consumidor.

Béns amb una data de caducitat imminent o altes probabilitats de sofrir deterioració en un curt termini de temps.

Productes que hagin estat alterats després de la compra, barrejant-se amb uns altres de manera que resulta impossible separar-los o diferenciar on comença un i acaba l'altre.

Béns que es van adquirir precintats i s'intenten retornar sense aquest precinte de garantia.

Productes o serveis amb un import variable, que s'estableixi en funció dels preus de mercat i les fluctuacions del qual no puguin predir-se i sí que tenir lloc durant el període de desistiment.

Productes adquirits en subhasta pública.

Premsa diària, excepte en els casos en què estigui acceptada la devolució per contracte, com ocorre, per exemple, en el cas de les subscripcions.

Articles sobre els quals s'han practicat reparacions per a les quals l'empresa ha subministrat béns diferents de les peces de recanvi habituals o prestat serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor.

Continguts en format digital per al gaudi del qual el consumidor hagi ofert un consentiment previ certificant que desisteix del seu dret de desistiment.

Serveis que han estat executats íntegrament, per al gaudi dels quals el consumidor hagi ofert un consentiment previ certificant que desisteix del seu dret de desistiment una vegada l'execució doni principi.

Serveis d'allotjament previstos per a una data determinada, sempre que la seva funció no sigui servir com a habitatge. 

 

Per a la resta dels productes oferts per *TOYS *AND *FACTORY S.L té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

 

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a *TOYS *AND *FACTORY S.L *Carrer d'Ignasi *Iglésias, 55, 43206 Reus, Tarragona correu electrònic: cristina@toysandfactory.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Model de formulari de desistiment

A l'atenció de:

*TOYS *AND *FACTORY S.L 

*Carrer d'Ignasi *Iglésias, 55, 43206 Reus, Tarragona

cristina@toysandfactory.com 

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut/Demanat el:

Nom del consumidor:

Signatura del consumidor

Data

-----------------------------------------------------------------------------------------

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. 

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Una vegada notificada la sol·licitud de desistiment, deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns a *TOYS *AND *FACTORY S.L, *Carrer d'Ignasi *Iglésias, 55, 43206 Reus, Tarragona sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. 

El CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns en cas d'exercir el desistiment, per la qual cosa es deduirà del reemborsament el cost de recollida, excepte en el cas en què el motiu sigui de qualitat defectuosa o error en l'enviament per part nostra.

Els béns objecte de devolució han d'estar en perfecte estat, no haver estat danyats, presentar deformacions, ni presentar signes de desgast, *ralladuras o taques. Vostè serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El contracte actual es perfeccionarà amb el pagament del producte i l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

*TOYS *AND *FACTORY S.L es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

OBLIGACIONS DE LES PARTS

*TOYS *AND *FACTORY S.L es compromet a proporcionar al CLIENT els productes que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat, i a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i a la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

 

COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de *TOYS *AND *FACTORY S.L qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement de *TOYS *AND *FACTORY S.L en l'e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l'informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça d'e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça cristina@toysandfactory.com indicant en l'assumpte la paraula BAIXA.

COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes, incloent, en el seu cas, el de lliurament, oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el contracte actual electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del contracte actual, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del contracte actual tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Finalitzar” indicat en la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

NORMATIVA APLICABLE

El contracte actual té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribuna